På tide med en fornybar revolusjon!

Når høstvinden kommer ulende rundt hushjørnene vil vi få en ny debatt i Norge, om strømpriser, tomme reserver og dårlig kapasitet i kraftnettet. Vi har en forbrukskrise i Norge. Samtidig vet vi at det bor flere hundre millioner mennesker i verden som vil få innlagt strøm for første gang i årene som kommer.

Jeg mener Norge må være med å ta ansvar for at framtidas energibehov dekkes av grønne energikilder, ikke olje, gass eller kull. Norge sitter, gjennom vår kompetanse og økonomiske muskler, på muligheten til å bli en helt i verden ñ ved å finne teknologier og peke på løsninger andre land kan adoptere.

Derfor mener jeg Regjeringen skal sette seg et hårete mål – Norge skal være fremst i verden på fornybar energi. For å vinne i konkurransen om posisjonen som verdens fremste land på fornybar energi må vi foredle det vi er gode på. Norge sitter på noen av verdens fremste kompetansemiljøer innen vannkraft og osmosekraft, samtidig som vi har konkurransekraftige miljøer innen vindkraft, blant annet gjennom Statkraft og Statoil. En fornybar revolusjon er derfor mulig!

Men ingen vil sette i gang virkelig store fornybarprosjekter i Norge, så lenge vi har alt for svake støttesystemer og andre måter å bidra til ny teknologi på. Det er ikke uten grunn at Statoil velger å etablere en kjempevindpark i Storbritannia heller enn i Norge.

Alle er for fornybar energi, og alle snakker om det. Det er på tide noen setter konkrete mål og handler. Det må være AUF. Jeg mener Olje- og Energiministeren må lage en fornybarpakke som gjør det attraktivt å både utvikle og selge fornybar kraft i Norge. Vi vil se osmoseanlegg, vindanlegg og bølgeanlegg over hele norskekysten. Vindmøller i Norge er solidaritet med verdens fattigste, fordi det er et konkret forslag for å bekjempe klimakrisa, som rammer de aller svakeste hardest.

Vi vil at norsk kompetanse og teknologi skal gjøre det mulig å dekke Afrikas kraftbehov med solkraft. Og vi vil at norsk vannkraftkompetanse skal markedføres for hele verden, så norsk kompetanse bygger de store kraftkildene for mennesker som i dag lever uten strøm over hele verden. Jeg mener AUF bør presse på for en fornybar revolusjon i Norge. Det er mulig, men bare et sterkt AUF kan få det til.

Vist 773 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Synest regjeringa bør greie ut planane for industriområde for vindkraft på Austlandet òg… Gjerne i sentrale deler, Hemsedalstraktene, Lillehammer, Hedemarken etc. Det bør vere rom for slike anlegg der òg, då dei ligg nær opp til eksisterande infrastruktur for å få straumen ut av landet…

Kjempebra skrevet Eskil!!

Annonse