Derfor anmeldte jeg Tybring-Gjedde

Debattinnlegg på trykk i Dagbladet fredag 10.juni

Ekstreme utspill fra Fremskrittspartiet om innvandrere er et sikkert tegn på at valgkampen nærmer seg. Det slår aldri feil, heller ikke i år. Denne våren har det særlig vært stortingspolitikerne Christian Tybring-Gjedde og Per Willy Amundsen som har gjort seg spesielt bemerket. Førstnevnte med påstander om at “innvandrergutter blir hissigere enn norske”, og sistnevnte med utsagn om at muslimer har lavere arbeidsmoral enn andre. Dette ikke bare grenser til rasisme. Det er rasisme.

Tenk bare hvordan vi instinktiv ville ha reagert dersom ordet “muslim” og “innvandrer” hadde vært byttet ut med ordet “jøde” i disse utspillene. Da ville ingen ha vært i tvil om at vi hadde med antisemittisme å gjøre. På samme måte kan det være liten tvil om at vi her står overfor en beslektet form for rasistisk tenkning, såkalt kulturrasisme: Der man før påstod at hudfarge eller gener var nært forbundet med negative egenskaper hos grupper og individer, har man nå byttet ut hudfarge og gener med det som omtales som kultur og religion.

Fremskrittspartiet har i det siste slitt på meningsmålingene, og da hentes alltid rasismen og fremmedfrykten fram. De søker bevisst å skape konflikt og konstruere skiller mellom folk i det norske samfunnet, for så å kunne spille politisk mynt på det. Den retorikken Frp fører er uansvarlig og fullstendig uverdig et parti med ambisjoner om makt. Det er oppskriften på et samfunn preget av mindre samhold, større kløfter, mer mistenksomhet og utrygghet. Det er oppskriften på et samfunn som vil være mindre trivelig å bo i, rett og slett.

Den ekstreme høyresiden er på frammarsj i Europa, og Frp leker med en potensielt og historisk sett svært farlig ild. Vi i AUF krever en rasismefri valgkamp, og vil gjøre alt for å stoppe høyreekstreme ytringer fra enkelte stortingspolitikere.

Derfor har jeg gått til det skritt å anmelde Tybring-Gjedde for brudd på straffelovens rasismebestemmelser. Loven forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer basert på nasjonal eller etnisk opprinnelse. Dette er samtidig et signal fra oss i AUF om at Frp skal ikke slippe billig unna med rasismeleflingen. Ikke nå, ikke i valgkampen. Ikke noen gang. Flere, blant annet i Høyre har angrepet anmeldelsen og kalt den knebling av ytringsfriheten. Nå har det ikke akkurat blitt mindre debatt etter anmeldelsen, og vi møter gjerne FrP til debatt om innvandring og integrering, men krever at den foregår på anstendig måte. Det er dessuten et paradoks at Høyre synes det er verre å anmelde rasistiske uttalelser, enn at deres politiske venner i FrP kommer med rasistiske uttalelser.

AUF vil ta et oppgjør med FrPs forsøk på skape og forsterke konflikter mellom individer og grupper i det norske samfunnet. Det er ikke greit å spille på frykt og fordommer for å mele sin egen politiske kake. Norge skal være ett samfunnsfellesskap. Det flerkulturelle Norge er som ethvert samfunn ikke uten utfordringer og dilemmaer, men det kan ikke velges bort. Vi er alle i samme båt og vi må derfor jobbe sammen for det felles beste. Derfor må også valgkampen handle om samarbeid og samhold, ikke fordommer, frykt og splittelse. Det er AUFs ambisjon.

Vist 4725 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Bra Eskil, synes dagens innslag om å gi arbeidstillatlese til papirløse er kjempebra, kjenner noen som gjerne vil arbeide å tjene penger istedenfor å motta stønad fra det offentlige. Ellers er jeg full av beundering for din takling av 22.7. Vennlig hilsen Erling Jarl Reinholdtsen

Jeg er en person med annen hudfarge og synes forslaget ditt om å gi papirløse rett til arbeid viser på total mangel på forståelse på hvordan asyl instituttet fungerer. Du er med på å øke rasismen i dette landet med dine utspill. Vi som ikke har valgt å komme til dette landet blir uglesett nettopp fordi du og andre naive politikere ikke ser verden slik den faktisk er. De fleste som kommer til Norge idag er ikke forfulgt, men økonomiske flyktninger. De papirløse er ofte mennesker som har kastet alle identifikasjons papirer, da de fleste som kommer til Norge i dag kommer med fly. Det vil si at de har vist papirer når de startet flyturen. De såkalte papirløse motarbeider staten på å finne ut hvor de kommer fra. samtidig er det i Norge i dag et alt for slapt og naivt asyl institutt. Jeg jobber mot disse menneskene i mitt daglige. Jeg er for et flerkulturelt samfunn, men samtidig må det stilles strenge krav til at alle nye landsmenn må forholde seg til norske lover og regler.

Mener det bør innføres midlertidig statsborgerskap. Dvs. at gjør du alvorlig kriminelle handlinger innen 15-20 år vil du automatisk miste alle rettigheter i landet. Jeg er skikkelig lei av alle venstre vridde politikere som ikke tør se verden slik den faktisk er. Konsekvensen er at slike som meg som ikke har valgt å komme til dette landet blir sett ned på fordi norske myndigheter ikke stiller krav og at det ikke får alvorlige konsekvenser hvis du gjør noe galt. Norske fengsel er overfylte av utenlandske kriminelle. Av voldtektene som skjer i Oslo er mennesker fra ikke vestlige land overrepresentert. Vil du Eskil vite mer om hvordan ting faktisk er, er det bare å ta kontakt.

Når det gjelder kommentaren til Erling Jarl Reinholdtsen må jeg spekulere på om du vet hvordan ting fungerer. Når du er papirløs skal du ikke ha noe rettigheter eller stønader. Du er da ulovlig i dette landet. De skal da reise tilbake til sitt hjemland. Det er ikke noe synd på dem. Alle asylsøkere for mellom 20-30 000 for å returnere til sitt hjemland. Vi er det land i verden som bruker mest på asylsøkere. Integrering fungerer ikke hvis man samtidig ikke stiller krav til de som vil bo i dette landet.

Ang. Tybring-Gjedde:
Har du noe statistikk som motbeviser Tybring-Gjedde og Amundsen? Er det ikke bedre å gjendrive det du mener er uriktig uttalelser med noe fakta, istedenfor å anmelde for rasisme? Er kritikk av religion / religionsutøvere rasisme?
Politiet hadde ikke operativt helikopter 22. juli. De sparte penger. Ser du noen sammenheng med din tulleanmeldelse og manglende ressurser hos Politiet?
Jeg kondolerer for alle AUFere som mistet livet under terroren. Jeg er sterkt uenig i det meste AUF mener, men jeg vil kjempe for deres rett til å mene.
Desverre føler jeg ikke at det er vice versa. AUF bruker straffeloven for å forfølge dissentere.

Det finnes neppe noen statistikk som slår fast at innvandrere er mer hissige enn nordmenn,eller omvendt.Ei heller at muslimer har dårligere arbeidsmoral. Jeg kjenner ,og har kjent mange muslimer gjennom arbeid og fritidsaktiviteter,og med unntak av 2 så har de alle hatt BEDRE arbeidsmoral enn de fleste av sine arbeidskolleger- og jeg kan ikke komme på noen med hissig temperament.Men jeg har fått mye juling av fulle nordmenn – men å skulle kunne sette adjektiver på folkegrupper, religioner eller nasjonaliteter ut i fra mine erfaringer ,blir for dumt. Adjektiver kan bare benyttes på personer, og ikke grupper- noe enhver som er glup nok til å være forsker vet. For ja-det er mange innvandrere på feil side av rødstreken i mange statistikker,men det er mange flere på rettsida.
En drittsekk er en drittsekk-punktum, sa Dørum. Alle de andre er vi fordømt glad for å ha her !

Hehe-kanskje jeg tar feil….“i dag ble jeg stoppet av up, og måtte blåse i en sånn derre hissighetstest- den viste rødt, så jeg ble fratatt passet, og måtte ta blodprøve”….

Samtalen er stengt

Stengt av Eskil P. (onsdag 11. april 2012 kl 20).

Annonse