Anerkjenn Palestina som stat

På trykk i Klassekampen torsdag 14.juli 2011.

På telefon fra Sosialistinternasjonalen sitt møte i Aten og Hellas lover jeg Klassekampen å skrive om den økonomiske krisen. Men tankene mine går bare til Gaza, som jeg besøkte i desember 2006, med sønderknuste hus og dyp fattigdom.

Preget av borgerkrigen, Israels massive bombing og nå den folkerettsstridige blokaden. Over 60 år med okkupasjon har gått. Intifadaene, bosettingene og muren. Jeg ble politisk aktiv i 1999. Siden da har alt blitt mye verre. På litt over ti år er det israelske arbeiderpartiet og fredsbevegelsen nær sagt knust. Respekt for folkeretten blir mindre for hver krig Israel iverksetter mot nabofolket. Hvitt fosfor på en hardt prøvet befolkning på Gaza og drap på sivile aktivister i internasjonalt farvann er eksempler i nær tid. Spørsmålet mange av oss har stilt lenge er selvsagt, når er det nok? Er det i det hele tatt noe Israel kan gjøre uten å slippe unna med det?

Norsk midtøstenpolitikk tidlig på 90-tallet, også da med Arbeiderparti-regjering ga suksess. Men den gang hadde norske politikere med fredsønske, også en politisk motpart i Israel, som hadde et uttalt mål om fred, og en vilje til å gjøre noen offer for at det kunne realiseres.

Det var mulig å være brubygger mellom israelske og palestinske ledere. De snakket nok ikke samme språk alltid, men de var på samme planet. I dag vil selv en utenriksminister fra Fremskrittspartiet ha vanskelig med å finne en meningsfelle i israelsk politikk. Tidlig på 90-tallet fantes det også en folkelig støtte til fredsforhandlinger og til to stater. I 2011 svarer stadig færre israelske ungdom at deres liv eller hverdag har noe med palestinerne å gjøre. Likegyldigheten rår. Med det som utgangspunkt er det på høy tid å diskutere vår politikk. Norge lever i stor grad fortsatt på Oslo-avtalen, til tross for at israelske ledere sier at den er død. Fredsinitiativene som kom etter har også vært feilslått: Bush sitt veikart for fred var en blindvei. Men heller ikke Obamas administrasjon har gitt noen et nytt håp. Kanskje heller tvert imot. Derfor mener jeg det er på tide å tenke nytt. Vi trenger et internasjonalt samfunn som setter makt bak sine fordømmelser av israelsk framferd. Da må vi selv bli en del av det.

AUFs landsmøte i 2010 vedtok for første gang at vi ønsker en ensidig norsk økonomisk boikott av Israel, etter at vi lenge har tatt til ordet for en internasjonal initiert boikott. Kanskje det er et uttrykk for at vi er lei av «business as usual»? Sør-Afrika-sammenlikningen er umulig å unngå. Hva er forskjellen den gang og da? Åpenbart flere ting, blant annet et Vesten der USA ikke har vært på lag med progressive frihetsforkjempere. Men betyr det at økonomiske virkemidler mot Israel ikke er like rett som mot Sør- Afrika? Svaret er at de fleste vet det vil fungere. Det er kun politikk, ikke diskusjoner om effekten som stopper oss fra å bruke dette virkemidlet. Jeg er ikke imot at norske regjeringer i framtida skal snakke med israelske regjeringer. Men å la være å gjøre noe riktig for palestinerne i frykt for å miste nærhet til regjeringsmedlemmer i dagens politiske Israel er noe ganske annet. Det kan jeg ikke se at vi har noe igjen for.

I høst kan dynamikken i midtøstenkonflikten endres når generalforsamlingen i FN mest sannsynlig vil stemme over forslaget om å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Noen mener det er en tom symbolhandling. Det kan det vise seg å bli. Men kan det bli stort verre enn i dag? Det er de som er mest pro-Israel som advarer sterkest mot forslaget om anerkjennelse. Det er et godt tegn. AUF forventer at Norge fram til høstens generalforsamling og ikke minst de avgjørende ukene og dagene i New York tydelig støtter opp om forslaget. Det er på tide å tenke nytt. La oss prøve en mer aktivistisk midtøstenpolitikk.

Vist 4205 ganger. Følges av 13 personer.

Kommentarer

Takk for dine tanker, mot, godhet og standhaftighet, på vegne av AUF.
Det er i våre gjerninger, hva vi står for og ikke, vi skal kjennes.
Dine kampsaker og hvordan du begrunner det, er det respekt av.

Det er en sterk tid vi har nå. Det er mange av oss som kjenner både sterk
tristhet og sinne. Håpet og troen på det gode er det jeg tror på som de viktigste
kilder til å igjen finne styrke etter de ufattelige stygge hendelsene. Og det
å skille mellom rett og galt.
Med dyp medfølelse, Jorunn Jasmin

Jeg misunner så inderlig ditt mot og din styrke, du er et vakkert menneske!
Du er en voldsom inspirasjon for mange, tusen takk for alt du er

Takk for at du er den du er!

Kan jeg få lov til å spørre hvor du hva på Utøya og når du kom derfra?

Kan jeg få lov til å spørre når du flyktet fra Utøya og hvilken båt du brukte?

Hei,
det er nok sant at en anerkjennelse av Palestina som stat i FN ikke vil innebære umiddelbare utslag. Det er også et poeng at en slik anerkjennelse mest sannsynlig ikke blir realisert, i og med USAs vetorett i Sikkerhetsrådet. Når det er sagt, mener jeg klart at Norge bør stille seg positive til en slik resolusjon. Den vil sende Israel klare signaler om hvordan verden stiller seg til den okkupasjonen som de i dag driver med.

Mitt syn på dette er at Palestina må være en egen stat på lik linje med Israel, før denne konflikten kan løses. Israel har alltid hatt overtaket, og den største makten bak sin sak i denne kampen. Om FN i større grad stiller seg bak STATEN Palestina, vil dette utgjøre et sterkere forhandlingskort, og da også en mulighet for å kunne løse denne konflikten på en rettferdig måte.

Stå på videre! Den jobben du gjør for AUF er fantastisk!

Hei. En palestinsk stat i hjerte av Israel er antisemittisme! De såkalte palestiner, det er de som er okkupanter i Israel. Disse må enten leve i fred med jødene eller reise ut av jødenes land.

Eg synsest innlegget ditt mangler litt førsthåndsfakta. Du sa at du var i Gaza i 2006, har du vore der no? Har du sett korleis husa egentleg ser ut der? Visst du visste det, så ville du sjå at det er stor forskjell på rik og fattig i Gaza. Det er riktig at nokre hus minner mest om ruiner, men det gjelder jo i Israel genereltsett. Så skal det òg nevnast at nokre av husa i Gaza er virkelige perler, og mykje finare enn noko anna hus i heile Israel!

Når du snakker om blokkade skjønner eg kva du meiner, men eg synest det er eit litt upresist begrep. i Utg.pkt var gjerda laga for å hindre evt terrorister å komme inn i Israel, det samme gjorde dei på vestbredden, og antall terror angrep i Israel blei kraftig redusert. Gjerde hadde egentleg samme oppgave som gjerda på grensa mellom USA og Mexico. Når du er i overkant av 7 millioner mennesker som skal bu i eit område som er litt mindre enn Vestfold fylke, da trenger du ha litt kontroll over folka som bur der.

Men palestinske terrorister( viktig å bemerke at det er eit fåtall av palestinarane som er terrorister, men probelmet er at de som er ledere i palestinske organsiasjonar (Hamas, al-Fatah mm) de annerkjenner terroraksjonar som ein måte å oppnå rettferdighet) fant ein ny måte å angripe Israel. De smugla inn våpen og raketter som dei etterkvart fyrte mot Israel med jevne mellomrom, og det gjer dei den dag i dag. Det er ikkje lenge sidan me hørte sirener i den sørlige delen av Tel Aviv district. Unger som freaka heilt ut av frykt pga dei nye rakettane som kom inn over landet. Du veit like godt som meg at frykt er ein stor fiende, vel det er frykt de palestinske terroistene bruker mot Israels befolkning! Israel har prøvd å vere tolmodige, dei har prøvd å gjere grept som ikkje skal vere voldelige. Det var derfor dei sperra av Gaza og prøvde å få slutt på smuglinga av våpen. i tillegg så hjalp dei til å opprette lovoppholdere og politi, som dei framleis utstyrer med våpen og kunnskap. Dei kjører inn tonnevis med mat, forsyner Gaza med gass til komfyrer og varme osv. Ja, det gjer at dei òg har kontroll over gassen, men det kan du jo sei om den gassen Noreg eksporter òg. Visst me hadde trengt den gassen så hadde me òg stoppa og eksportere og sånn er det av og til i Israel òg.

Eg personleg synest det er feil og prøve å svartmale denne konflikten i midtøsten. Dei er to parter som lider like mykje pga kvarandre. I tillegg blir Israel utsatt for det eg vil kalle urettferdig og faktafattig behandling fra Vesten. Noreg er kanskje det først landet som bør innrømme det. Me driver å fordømmer det Israel holder på med i midtøsten, mens me fyrer på i Afghanistan. Visste du at det er dobbelt så mange drepte etter ni år med krig i Afghanistan, der Norge deltar, enn etter 63 år med konflikt mellom Israel og palestinere? Veit ikkje kven som burde blitt fordømt eg?

Hei Eskild, du tar feil i at Israels blokade av Gaza er folkerettsstridig (jada, jeg vet at du og Jonas mener dette). Dere er så ivrige etter å støtte dere på FN når de fordømmer Israel. Denne gangen gir de Israel medhold, så da får du kanskje vurdere å støtte deg til deres funn denne gangen også?

Palmerkommisjonen skriver om blokaden av Gaza: “Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza. … Marineblokaden ble innført som en legitim sikkerhetsforanstaltning for å forhindre våpen fra å komme inn i Gaza sjøveien, og dens implementering er i overenstemmelse med kravene som er stilt i internasjonal lov.” Kommisjonen uttrykker sterk bekymring for de tusenvis av raketter og bomber som er avfyrt inn i Israel fra Gaza de senere årene. Rapporten sier at fordi Gaza ikke kan nåndtere store skip, har en marineblokade liten effekt på tilførselen av sivile varer.
(SMA)

Og vi er her inne på det du skriver om “Israels massive bombing” – den er for det første avsluttet, og for det andre hadde den sin årsak i at terroristorganisasjonen som styrer Gaza, Hamas, sto bak tusenvis av rakettangrep mot Israels sivile befolkning FØR Israel angrep. Dette tar også Palmer-kommisjonen ser vi.

Du sier du støtter palestinsk stat og vil bort fra Oslo-avtalen. Jeg antar du da er klar over at heller ikke Israel er bundet av Oslo-avtalen, men sitter på territorier de a) vant i en påtvunget krig, b) ingen vil forhandle med dem om, c) norske politikere (bl.a. du) mener en rettesgyldig avtale om skal “glemmes”. Tenker du over at du tilsynelatende (over) er svært opptatt av “lov og rett” (folkerett) mens du lenger ned i artikkelen tydeligvis ikke synes lov og rett er så viktig? Spesielt på bakgrunn av at Norge hadde en viktig rolle, og har signert som vitner på denne avtalen er dette underlig.

Mitt råd er: sett deg inn i (og tips Jonas også om det) hva som er gjeldende Folkerett når det gjelder de okkuperte områdene, bosetting etc. Les gjerne på http://www.antisemittisme.no og få fakta. Så kan dine uttalelser etterhvert justeres opp mot lov og rett på dette området.

Å boikotte et land som blir angrepet hele tiden, i perioder daglig, av sine naboer, er umoralsk og helt forferdelig. Tror du bør innse hvor utsatt Israel er, og at de faktisk blir angrepet jevnlig, før du oppfordrer til å knivstikke dem i ryggen og fordømme dem for (helt nødvendige) sikkerhetstiltak de tar i bruk mot terroristene som omringer dem.

At Israel, et vestlig demokrati som ligner veldig på Norge, blir angrepet og drept hele tiden, er ille nok. At de i tillegg blir fordømt og boikottet av det som skal være vennene deres er det verste.

Forestill deg for eksempel at angrep som på 22/07 skjedde hver eneste dag. Dødstallene varierte, men det var alltid hensikten å drepe nordmenn, og det var jevnlige dødsfall. Forestill deg at Sverige sto bak. At den svenske regjeringen oppfordret til utslettelse av Norge. Ville du ønsket at noe ble gjort for å få slutt på angrepene? Svaret er ja, selv om du ikke unner Israel den samme muligheten. Se også for deg at når du som forsvarsminister, statsminister, whatever, faktisk gjør noe, som å gå til motangrep og ta over landområder for å få sikrere grenser, dvs grenser som bedre kan forsvares millitært, så blir du fordømt og boikottet av vestlige Europa, inkludert Danmark. Dette er det du gjør mot Israel. Vår 22/7 er deres 24/7

Du vet også at jødene er historiens mest forfulgte folk, og jødehatet nådde et klimaks i Tyskland under Nasjonalsosialistene.

Når Israel ble opprettet, fikk jødehaterne i verden noe konkret å fokusere på. Israel blir fordømt mer enn noe annet land av FN. Alle de resolusjonene som omhandler Israel, burde virkelig åpne opp øynene på nordmenn, som var i nærkontakt med jødeutryddere under okkupasjonen. Som et vestlig og opplyst land som vet godt hvor forfulgt jødene har vært gjennom historien. De burde få oss til å si “vent nå litt, noe er galt her!”. Meni stedet henger den norske regjering seg på Israel-hatet. Vi har tydeligvis ikke lært.

Forresten, hvorfor fokuserer du slik på Israel av alle land i verden? Det finnes så mange land som gjør så mye verre. Iran, Syria, Nord Korea, Kina… Vi er naboer med selveste Russland!
Men det er et land langt vekke i Asia som får hoveddelen av din oppmerksomhet og fordømmelse. Et vestlig land, et demokrati, et land som bruker mye mildere millitærmakt mot sine fiender enn de fleste land i verden, gir dem vann og strøm, og massevis av nødhjelp, og lar rakettangrep pågå i årevis før de går til motangrep…og det er tilfeldigvis også den jødiske stat. Man begynner å lure.

Det jeg lurer på er hvordan jødene vil bli behandlet i ett land der flertallet er arabere eller såkalte palestinere.
Mange jøder har flyktet fra arabiske land til israel.Flertallet av arabere som bor i israel vil heller bo i israel enn på vestbredden.
Å sammenligne israel med det tidligere arpartheid regimet i Sør-Afrika er ondskapsfullt og urettferdig.
det sitter jo foreksempel arabere i knesset,arabere har samme rettigheter i israel som jøder.
Å bygge murer er i utgangspunktet negativt,men etter muren kom så har antall terroraksjoner i Israel terminert.

Gaza- stripens herskere, terrororganisasjonen Hamas har i sitt charter/program som hovedmålsetting å utslette staten Israel. Støtter Eskil Pedersen og AUF denne hovedmålsettingen til terrororganisasjonen Hamas ??

Annonse