Viser arkivet for oktober, 2010

Hvordan vil du at bloggen min skal være?

Om en ukes tid blir det igjen fart på bloggen min. Fram til da vil jeg gjerne ha innspill fra dere på hva dere vil at jeg skal bruke bloggen til.

Hvor ofte bør jeg oppdatere bloggen?

Skal jeg skrive kortere om dagsaktuelle saker eller lengre kommentarer til saker AUF og jeg er opptatt av?

Hva synes dere om videoblogginnlegg?

Skriv inn dine kommentarer her – jeg gleder meg til mer fast blogging framover!

På tide med en fornybar revolusjon!

Når høstvinden kommer ulende rundt hushjørnene vil vi få en ny debatt i Norge, om strømpriser, tomme reserver og dårlig kapasitet i kraftnettet. Vi har en forbrukskrise i Norge. Samtidig vet vi at det bor flere hundre millioner mennesker i verden som vil få innlagt strøm for første gang i årene som kommer.

Jeg mener Norge må være med å ta ansvar for at framtidas energibehov dekkes av grønne energikilder, ikke olje, gass eller kull. Norge sitter, gjennom vår kompetanse og økonomiske muskler, på muligheten til å bli en helt i verden ñ ved å finne teknologier og peke på løsninger andre land kan adoptere.

Les mer om mine forslag til en fornybar revolusjon

Fem løfter for et sterkere AUF

Grunnen til at jeg ønsker å bli leder i AUF er fordi jeg mener vi kan skape et AUF som er sterkt nok til å forandre framtida. Fordi jeg vil være en leder som gjør mer enn bare å blogge, bruke store ord eller komme med vage utsagn lanserer jeg i dag fem konkrete løfter som jeg skal oppfylle om jeg blir valgt til leder.

Les mine løfter

Min kommentar til statsbudsjettet

AUF på sitt beste

Yrkesfagungdom er Norges framtid!

I dagens skolenorge eksisterer det et dypt urettferdig klasseskille;

Halvparten av elevene på videregående skole går yrkesfag, men mange vil aldri få muligheten til å fullføre utdannelsen sin fordi de ikke får læreplass.

AUF er noe mer enn ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Vi skal være ungdoms talerør inn mot Arbeiderpartiet. Da må vi også representere alle ungdom. I AUF så har vi ikke vært flinke nok til å få med ungdommer som går yrkesfag. Når det store flertallet av medlemmene våre går studiespesialiserende blir også skolediskusjonene kjedeligere, og politikken dårligere. Det skal vi gjøre noe med!

Vi må gå aktivt ut og verve på yrkesfagskoler. Vi må intensivere samarbeidet med ungdommen i fagbevegelsen. Men viktigst av alt; vi må ha en politikk som gir et løft for yrkesfaga.

Bedre teoriundervisning

Mens høyresida vil kutte i teori, er vårt svar en mer praksis- og yrkesretta teori. Teori kan gjøres mye mer relevant for de yrkene ungdom skal ha i framtida. Som en rektor på en yrkesfagskole en gang sa; de beste engelsklærerne mine har på seg kjeledress og underviser i verkstedhallen. Mer samarbeid mellom skoler og lokale bedrifter og gode muligheter for hospitering i løpet av skoletida gir også et statusløft!

Læreplass til alle

På Ap-landsmøtet i 2009 foreslo AUF i Sør-Trøndelag og fikk flertall for at alle elever som går på yrkesfag skal ha en lovfesta rett til læreplass.

Vi vant valget, men foreløpig har lite skjedd. Hvis vi skal få gjennomslag for denne saken, så må AUF finne løsningene. For vi kan ikke finne oss i at så mange elever ikke får fullført utdanninga de har starta på. Vi trenger kunnskapen og arbeidskrafta disse ungdommene har. De fortjener det og samfunnet fortjener det.

AUF må gå sammen med ungdommen i fagbevegelsen for å finne ut hvordan en lovfesting kan skje i praksis. Men det viktigste vi gjør er å sikre at det skapes flest mulig læreplasser:

Vi må ha et lærlingtilskudd som er høyt nok til at bedrifter blir lærebedrifter.

Vi må *stille krav ved anbudsrunder *om at bedriftene er lærebedrifter.

Det offentlige må bli mye flinkere på å ta imot lærlinger. Norske kommuner og fylkeskommuner har et enormt potensiale for å ta imot lærlinger. Noen kommuner og fylker er sitt ansvar bevisst, men langt ifra alle. AUFs krav til våre ordførerkandidater rundt i hele landet må være at Arbeiderpartiet lokalt skal ta et krafttak for flere kommunale læreplasser fra 2011.

Flere læreplasser handler også om politisk lederskap. Da Øystein Djupedal var kunnskapsminister innkalte han LO og NHO til møte og en læreplassdugnad. Resultatet var rekordmange ungdom som fikk læreplass det samme året. Derfor utfordrer jeg Kristin Halvorsen, men også andre statsråder til å ta det politiske lederskapet; Inviter partene i arbeidslivet til møte slik at flere ungdom får fullført utdannelsen sin og kan være mer trygg på framtida si.

Vi må øke rekrutterinag av yrkesfagelever til AUF, vi må lage en ny og bedre politikk for et løft for yrkesfaga og vi må sikre læreplass til alle. Jeg mener det er en av de viktigste jobben vi som ungdomsbevegelse har.

Da må vi ha et AUF som er sterkt nok til å forandre framtida!