Viser arkivet for februar, 2011

Vi trenger strømmaster

På trykk i VG tirsdag 1.februar 2011.

Av AUF-leder Eskil Pedersen

Alle ønsker mer fornybar energi. Ingen ønsker seg store naturinngrep om man kan slippe. AUF mener vi må bygge ut strømlinjenett, både for å sikre strømforsyning uansett hvor man bor, og for å kunne få en storsatsning på fornybar energi. Klimahensynet veier tyngst for AUF og derfor vil vi i noen tilfeller være med på å akseptere de lokale ulempene som naturinngrep kan gi.

AUF har en visjon om at Norge skal bli “Europas grønne batteri”. Vi ønsker oss en revolusjon for fornybar energi. Et moderne linjenett er en klar forutsetning for å få den fornybare kraften ut til folk og ut til Europa. Klimaendringene er i gang. Dersom vi skal være med på å løse klimaproblemene må vi også være villige til å prioritere løsninger som fremmer utviklingen av fornybar teknologi.

Debatten om klima, strømforsyning og linjenett må ses i sammenheng. Skal man ha full forsyningssikkerhet for alle i Norge, må man også ha et linjenett som gir stabil kraft til alle regioner. I Midt-Norge ligger det mye kraftkrevende industri, blant annet i verdens mest miljøvennlige aluminiumsverk. I Bergen er forsyningssikkerheten utilstrekkelig. Det er viktig å sikre en rask løsning for stabil strømforsyning til disse områdene.

Vi må bevare det biologiske mangfoldet på kloden. Der naturinngrep truer arter, må alternative traseer velges. Der det er tungtveiende argumenter og sikkerhetsmessig fornuftig kan kabel være et alternativ til master. Men det er viktig å understreke at også det å legge kabel er et naturinngrep. Hensynet til visuelle naturinngrep kan komme i konflikt med klimahensyn. AUF mener at alle prosjekter bør gjennomføres på en slik måte at naturinngrepene reduseres mest mulig, men at hensynet til klimapolitikken skal veie tyngst.

Bygging av kabel ved Sima-Samnanger skaper presedens for andre linjeutbygginger. Samtidig er det liten tvil om at bygging av kabel er langt dyrere enn master. Det betyr at kostnaden for folk og næringsliv blir betydelig høyere. Det kan avlyse nye fornybare energiprosjekter i Norge. Bygging av kabel tar også lengre tid. Det kan bidra til å presse fram kortsiktige løsninger som bygging av sterkt forurensende gasskraftverk. Det er ikke vi villig til å gamble med.

Det er en forutsetning for å finne markeder til vår fornybare kraft at vi bygger ut et robust nett. Kombinasjonen av mye vannkraft sammen med framtidig vindkraft vil gjøre norsk kraft svært attraktivt i Europa. Hvis dette skal kunne fungere må markedene ha tillit til at kraften kommer. Da kan fort kabler i bakken komme til kort.

Tirsdag 1.februar kommer rapportene fra de uavhengige utredningene om luftspenn eller sjøkabel i Hardanger. Det er bra at folk har engasjert seg og at Regjeringa har brukt god tid på å innhente kunnskap og ekspertutredninger om området. Nå trenger vi en framtidsrettet løsning.

AUF vil ha et samfunn som baserer seg på teknologiløsninger som skaper fornybare arbeidsplasser og som er bærekraftig i alle ledd. Da trenger vi grønn kraft og vi trenger et moderne linjenett som kan transportere kraften til markedet. AUF ønsker seg morgendagens fornybarsamfunn i dag.