Viser arkivet for april, 2011

Yrkesfag er Norges framtid

Av alle elevene som går på videregående i dag velger om lag halvparten yrkesfag. Men yrkesfagene tar ikke halvparten av plassen i skoledebatten. Det er på tide å gi framtidas arbeidskraft den statusen og opplæringa de fortjener.

Hele kronikken stod på trykk i Dagsavisen 18.april og kan leses her;
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread141533/#post_141533