Viser arkivet for mai, 2011

Lekefeministene

Høyre har begynt å engasjere seg mer i likestillingsspørsmål. Med Julie Voldberg i spissen, kaller de seg for borgerlige feminister. De kunne likegodt kalt seg for lekefeminister. Regel nummer en i politikk er at det ikke holder å være for noe, man må gjøre aktive grep for å oppnå målene sine. Det holder ikke å være for likestilling som Høyre sier de er, når de er imot alle progressive tiltak for å skape et reelt likestilt samfunn.

AUFs landsmøte vedtok i oktober 2010 at vi skulle løfte likestilling og inkludering opp som et av AUFs fire politiske målområder. Det forplikter oss også! Vi må jobbe med likestilling internt i AUF, og vi skal ha den beste og mest nytenkende likestillingspolitikken. Den nye AUF-generasjonen er mer enn nok klare til å revitalisere likestillingsengasjementet i det norske folk. AUF jobber for eksempel for å todele foreldrepermisjonen. Det har allerede skapt masse debatt.

I dag vedtar Stortinget å utvide pappakvoten i foreldrepermisjonen fra 10-12 uker. Et stort løft for et reelt likestilt samfunn. Og det kunne aldri skjedd under en borgerlig regjering. Fordi forskjellen i likestillingspolitikken mellom AUF/de rødgrønne og høyresiden er slående.

Under dekke av ordet valgfrihet vil Høyres kvinneforum ta vekk pappakvoten i foreldrepermisjonen. Ottar og andre radikale kvinnegrupper vil heller ikke gi mer tid til pappa. Jeg synes det er flaut for Høyres kvinneforum og Ottar at de har funnet hverandre i en politisk sak. Spesielt fordi de nå står for er en utrolig gammeldags og likestillingsfiendtlig politikk. Vi veit at likestilling ikke skjer av seg sjøl, vi veit at noen må gå foran. Så når AUF-landsmøtet i fjor vedtok at vi på sikt vil todele foreldrepermisjonen, så er det fordi vi veit at likestilling i praksis krever politikere som tør. Vi tør å fatte politiske vedtak som gir pappaene mer tid med barna sine og som gjør det lettere for mammaene i arbeidslivet. Alle er for like muligheter for menn og kvinner. Men vi skjønner at det ikke holder å være for. Man må gjøre noe med det.

Når lønnsgapet mellom kvinner og menn øker ved fødsel, når det fortsatt i 2010 er normen at kvinnene er hovedomsorgspersonen for barn, så må vi ta grep. Så beskjeden fra AUF til Høyrekvinnene er; dere kan ikke likestilling, dere vil ikke ha likestilling, og skal aldri få styre likestillingspolitikken i Norge.

Lekefeministene i Høyre kan mene. Den rødgrønne regjeringen gjør Norge mer likestilt.

Få inn miljøaktivister i Statoil-styret!

I dag er det generalforsamling i Statoil, som blant annet skal ta stilling til Oljesand-prosjektet i Canada. En allianse av Greenpeace, WWF og andre organisasjoner, blant annet AUF krever at Statoil avslutter det ekstremt miljøfiendtlige prosjektet. Statoil-styret, som tok avgjørelsen om å gå inn i oljesand i utgangspunktet, har ikke overraskende foreslått å avvise forslaget. Og da blir det nok dessverre sånn. Derfor er det på tide å tenke nytt rundt statlig eierskap.

AUF mener det er veldig positivt med et sterkt statlig eierskap i viktige bedrifter som Statoil. Men statlig eierskap må bidra til mer enn at hovedkontoret fortsatt blir i Norge. Det må også bidra til andre samfunnsmessige positive ting. Vi hadde aldri akseptert at store norske selskaper i utlandet bidro til grovt barnearbeid. De få gangene slike ting har blitt avdekket har det umiddelbart blitt ryddet opp. Men oljesandprosjektet overlever hver kritisk debatt selvom det er et overgrep mot kloden vår.

Regjeringen og et bredt flertall på Stortinget har gjort det klart at de ikke ønsker å detaljstyre prosjekter i selskaper hvor staten eier aksjer. Selvom de fleste nok er imot oljesandprosjektet, ønsker de ikke å bruke sin innflytelse til å si nei, fordi da vil det være naturlig å gjøre det også neste gang et kontroversielt prosjekt dukker opp. Det er styret i selskapene som må ta slike avgjørelser sier de. Da får vi også velge et styre som har vett nok til å si nei til oljesand.

Derfor er det på tide med et bedre sammensatt Statoil-styre, hvor det sitter folk som har en annen bakgrunn enn fra oljeindustrien, og som kanskje først og fremst har et engasjement for klima og miljø, framfor størst mulig overskudd. Vi trenger folk som Fredric Hauge og Petter Stordalen i Statoil-styret så noen kan lage klimabråk når resten av gjengen kun ser økonomien.

Det er nok for seint for regjeringen å få inn miljøkrigerne i styret på dagens generalforsamling. Men det er en ny sjanse neste år, da bør det skje endringer.

AUFs bussturne starter i dag!

AUF er klar for valgkamp og i dag starter vår bussturne i Hammerfest som skal ta oss (og den freshe valgkampbussen vår) fra Finnmark i nord, innom alle landets fylker og til Youngstorget i Oslo hvor turneen avsluttes i juni. I over en måned skal AUF besøke små og store steder, ha aksjoner og temamøter, starte opp nye lokallag, og spre vårt valgkampbudskap. Bussturneen gir AUF og Arbeiderpartiet et utrolig godt utgangspunkt før den intensive valgkampen setter i gang.

Vi satser spesielt på kommunene som har 16-årig stemmerett, og skal besøke nesten alle disse kommunene. Tilsammen skal vi innom samtlige 19 fylker og over 50 kommuner og tettsteder. Det må være den største mobiliseringen fra noe parti eller ungdomsparti i år.

Rødt mot blått

Målet med bussturneen er å få engasjert enda flere ungdommer og å få ut AUFs valgkampbudskap. Vi skal sørge for at flest mulig bor i en kommune styrt av Arbeiderpartiet etter valget den 12.september.

Hundrevis av AUFere kommer til å delta på årets bussturne og det kommer til å synes godt i lokalsamfunnene. Har du også lyst til å delta på årets bussturne? Følg med på auf.no for mer informasjon!