Viser arkivet for mai, 2012

Barna først

Denne sommeren kommer stortingsmeldingen om barn på flukt. Den har AUF jobbet lenge med. Vi har vært tydelige på at barns hensyn må vektlegges tyngre enn i dag. Vi mener barn som har bodd her i svært lang tid, mange hele livet, bør få bli. Vi har ikke vært for et amnesti, der de barna som i dag har nådd overskriftene i avisene skal få bli. Det er en for tilfeldig ordning. Hva da med de barna som om 5 år igjen vil være i samme situasjon? Nei, vi må lage regler som er like for alle, som står seg over tid, slik at tilliten til asylinstituttet består og at også de som ikke har sterke talspersoner behandles rettferdig.

Noen ganger i politikken vinner man en absolutt seier i den ene eller andre retningen. Det gjorde AUF da det ble innført gratis skolebøker i videregående skole, da bistanden nådde 1 prosent av statsbudsjettet, og da ekteskapsloven ble innført. Men ofte handler politikk om å kjempe hardt for det man tror på så politikken kan dras i den retningen man ønsker. Man får det kanskje ikke 100 prosent som man vil, men resultatet blir bedre. Slik vil jeg oppsummere stortingsmeldingen om barn på flukt.

Allerede i dag slår regelverket fast at barns beste skal tillegges stor vekt. Også hvor lenge barn har vært i Norge skal telle sterkt når utlendingsmyndighetene tar stilling til om et barn, en familie skal få opphold. Likevel har vi gjennom de siste årene sett mange eksempler på at dette ofte ikke holder. Vi hører historier som gjør det vanskelig for mange av oss å forstå at vi har funnet den rette balansen mellom streng og rettferdig asylpolitikk. Dette tar nå den rødgrønne regjeringen etter press fra blant annet AUF, initiativ til å gjøre noe med. Regelverket skal klargjøres og barns beste skal prioriteres.
Barns alder og samlet oppholdstid i Norge skal stå sentralt. Om barn har gått i barnehage og skole, om barnet snakker norsk, deltar i fritidsaktiviteter og på andre måter er en del av det norske samfunnet og fellesskapet skal være en viktig del av vurderingen framover.

Klargjøringen av hensynet til barn når søknader behandles betyr ikke at alle asylbarn får bli, verken i dag eller i framtida. Men stortingsmeldingen vil gi utlendingsmyndighetene som behandler sakene tydeligere regler å forholde seg til og det vil bety at flere barn får bli enn i dag.

Vi er derimot ikke i mål. AUF vil fortsette å jobbe for en mer human asylpolitikk. Vi mener flere må få muligheten til å jobbe så lenge de er i Norge, at vi må få mer aktivitetstilbud på asylmottak og raskere bosetting, samt en tydelig økning av antall kvoteflyktninger. Det vil vi fortsette å jobbe for.

Mange har jobbet lenge og hardt for å gjøre asylpolitikken mer rettferdig spesielt ovenfor barna. Også i andre partier. Saken har vakt stort engasjement. Det er jeg utrolig glad for. Det vitner om en solidaritet som vi trenger i politikken. Jeg er utrolig stolt over jobben AUFerne har gjort over hele landet. Vi har stilt tøffe krav til regjeringen, vi har hatt medieutspill, vi har gått i demonstrasjonstog, vi har holdt appeller, og vi har jobbet konstruktivt på årsmøter i Arbeiderpartiet over hele landet. Det har vært uenighet også i mitt eget parti. Ingen har vunnet en absolutt seier i den ene eller andre retningen. Men vår innsats har skjøvet stortingsmeldingen i riktig retning. Den sier at barna kommer først. Og derfor nytter det å drive med politisk arbeid.