Viser arkivet for mars, 2013

Verdikampen

Kronikk på trykk i VG torsdag 28.mars 2013.

«2013 skal bli et jubelår. Altfor mye har gått i feil retning i Norge de siste årene. Mange er bekymret for landet vårt. Det fundamentet Norge har vært bygget på og de verdiene som har bevart oss som nasjon blir utfordret hver dag. Men nå skal det snu. Vi tror 2013 blir et jubelår – en ny begynnelse.» Slik er beskrivelsen av arrangementet «Oslo symposium» som kaller seg en viktig verdimønstring og som arrangeres i Oslo i dag. Hanne Nabintu Herland, Knut Arild Hareide, Siv Jensen, Anita Apelthun Sæle, Erna Solberg og Nina Karin Monsen er blant talerne. De skal snakke om det de kaller bærekraftige verdier, Israel, og avslutter samlingen med et nasjonalt vekkelsesmøte. En av initiativtakerne, redaktøren i den kristenkonservative avisa Norge I DAG, Bjarte Ystebø som jobber for et regjeringsskifte til høsten sier til avisa Dagen at »Etter syv år med den rødgrønne regjeringen er det ikke så mange igjen som går aktivt til kirken og fortsatt heier på denne regjeringen.» Han mener regjeringen fører en kamp mot kristendommen i samfunnet.

Er beskyldningene om at Norge avkristnes fra verdikonservative vel så mye et uttrykk for at man misliker at andre religioner også tar mer synlig plass i det norske mangfoldige samfunnet? Feiring av muslimenes høytid Id viser oss tydeligere for hvert år som går at mange tilhører andre trossamfunn enn de kristne. Vi vil i stadig større omfang også møte nye debatter. Om for eksempel hodeplagg i det offentlige rom og bønnerom ved skoler.

Det pågår en verdi- og kulturkamp i mange samfunn. I USA har vi sett det i flere år. Obamas og demokratene sin progressive koalisjon av ungdom, kvinner, homofile, minoriteter, progressive i alle aldre står mot Tea Party-bevegelsens verdikonservative og stadig aldrende bevegelse. I valget i november var det tydelig å se skiftet i verdier. En amerikansk president kunne vinne et valg og samle et flertall på et budskap om like rettigheter for homofile, kvinners rett til abort og minoriteters likeverd i samfunnet.

Samme dag som Obama ble innsatt for andre gang kom jeg i prat med en amerikaner som trakk parallellen til Norge og det han kalte vår verdikamp. Han har rett i at vi på flere områder står i samme kamp her hjemme. Vi så det tydelig i 2009 da den rødgrønne regjeringen gjorde slutt på en historisk urettferdighet og innførte en felles ekteskapslov for homofile og heterofile. En hyllest til ekteskapet. Men ikke alle hyllet den nye loven. Jeg husker busslastene med verdikonservative som fylte Youngstorget i avsky mot at homofile skulle kunne få gifte seg. Mailboksene til stortingsrepresentanter og andre politikere ble spammet daglig med advarsler om alle stedene med unntak av himmelen vi ville havne hvis loven ble vedtatt.

De siste månedene har vi sett noe av det samme på nytt. Debatten om hva norsk kultur er og om den er truet. De fleste har sett at debatten for mange først og fremst handler om bakgrunnen til vår kulturminister. Det mangfoldige Norge støttes ikke av alle.

Abortloven, drevet fram av tøffe kvinner på 60- og 70-tallet, har hatt et stort flertall bak seg i Stortinget i mange år nå. Fortsatt kjemper KrF og sine kjernetropper imot. Dessverre har også partiledelsen og programkomiteen i Høyre gått inn for å innskrenke deler av dagens lov. Nye slag om assistert befruktning og eggdonasjon står for tur. Disse sakene kommer helt sikkert til å bli debattert – og brukt som eksempler på rødgrønn «avkristning» av landet hos Oslo Symposium.

Regjeringen er ikke i kamp mot kristendom eller andre religioner. Full religionsfrihet er en bærebjelke i et moderne demokrati. Arbeiderpartiet har mange kristne tillitsvalgte, og i kirken er de progressive kreftene mange. Verdikonservative er selvsagt i sin fulle rett til å arrangere denne konferansen og mobilisere det de kan mot den rødgrønne regjeringen. Samtidig er det til inspirasjon for alle oss andre, som er stolte over de framskrittene vi har gjort i verdispørsmål de siste 8 årene.

Valget i 2013 blir et retningsvalg mellom velferd og skattekutt. Mellom offentlig skole og helse eller privatisering. Men valget blir også et tydelig retningsvalg av verdier. Det blir en verdikamp. Vi har ikke tenkt til å sitte stille å se på at de kreftene som har kjempet imot alle framskritt vi har gjort de siste 8 årene, skal få ta over styringen av landet.

Oslo symposium har rett i at 2013 blir et jubelår. Vi er mange som skal gjøre det vi kan for at det fortsatt blir et jubelår for kvinners likestilling, homofiles stilling i samfunnet og Norge som et progressivt samfunn med moderne verdier.