Viser arkivet for stikkord auf

Rødgrønt 2011

Ble intervjuet av Klassekampen på nyttårsaften der jeg blant annet svarer på spørsmål om hvordan vi kan få tilbake gløden i rødgrønne prosjektet. Her kan du lese et utdrag av intervjuet;

"
- Vi har to oppgaver i 2011. For det første skal vi sikre de rødgrønnes oppslutning blant ungdom. Det gjør vi ved å vinne skolevalgene i høst. Og for det andre håper jeg vi kan bygge et skikkelig samarbeid ungdomspartiene imellom, slik at det rødgrønne alternativet kan bestå også ti-femten år fram i tid. Det er tross alt vi som skal forme framtiden, sier han.

Selv om han har stått fjellstøtt i Ap siden han var 15, ligger det rødgrønne prosjektet Pedersens hjerte nært.

- Nå går det rødgrønne prosjektet litt på repeat, og jeg har inntrykk av at de tre partiene tenker mest på seg selv. Man dyrker ikke verdien av det rødgrønne samarbeidet nok. Det har alle tre partier et ansvar for, men som største parti ligger det et ekstra ansvar på oss i Arbeiderpartiet.

I Ap omtaler man gjerne AUF som partiets salt. Pedersen har mer enn nok i saltbøssa når han skal snakke om en rødgrønn regjering som sliter.

- Vi starter debatter, men evner ikke å styre dem. Se på uføresaken. Vi kan ikke bare sende den debatten fra oss og la høyresiden overta. Vi er nødt til å bli bedre på kommunikasjon, sier han.

- Nå er du jo inne på et slags First House-spor?

- Det høres ut som svada, men politikk er for en stor del kommunikasjon. Når folk blir spurt om hva slags politikk de ønsker seg, ser vi at flertallet vil ha en rødgrønn samfunnsutvikling. Da er det kommunikasjonen som skranter. Klarer vi bare å dra sammen, er vi uslåelige.

Må løfte egne saker

- Men dere mangler vel også skikkelige vinnersaker?

- Ja, vi må bli flinkere til å løfte egne saker. Jeg skulle for eksempel ønske meg at vi fikk på plass lovfesting av lærlingplass, slik at den yrkesrettede utdanningen fikk et skikkelig statusløft. Det finnes dem som mener det er umulig å gjøre, men akkurat det samme sa man både om videregående opplæring og om barnehageplasser. Noe av problemet er at det er få av politikerne som har selv har bakgrunn fra yrkesfagene, så det blir mindre fokus på det i skoledebatten.
"

Skrevet av; Mimir Kristjansson, Klassekampen.

Fem løfter for et sterkere AUF

Grunnen til at jeg ønsker å bli leder i AUF er fordi jeg mener vi kan skape et AUF som er sterkt nok til å forandre framtida. Fordi jeg vil være en leder som gjør mer enn bare å blogge, bruke store ord eller komme med vage utsagn lanserer jeg i dag fem konkrete løfter som jeg skal oppfylle om jeg blir valgt til leder.

Les mine løfter

Homo og stolt!

I Norge er mesteparten av lovverket vunnet, nå gjenstår det å vinne folks tanker og hjerter. Verden over er situasjonen for homofiles rettigheter et mørkt kapittel i vår tid. Å vinne kampen for homofiles rettigheter og respekt begynner ved å ta ordet homo tilbake.

Les mer…

Et inkluderende AUF

Denne helga gleder jeg meg til å være sammen med AUFere fra mange fylker på AUFs inkluderingskonferanse.

Ungdom i Norge har forskjellige interesser, foreldrene våre har ulik størrelse på bankkontoen, vi tar ulik utdanning og heier på ulike fotballag. AUF og Arbeiderpartiet har hatt stor oppslutning, også fordi vi har medlemmer som utgjør tverrsnittet av befolkninga. Når vi har medlemmer med ulik bakgrunn, lager vi også en bedre politikk for alle ungdom.

Inkludering er en variert medlemsmasse

Inkludering er å verve nye medlemmer på ulike arenaer. Det er å gjøre AUF til et sted hvor man har lyst å engasjere seg, uansett hvilken bakgrunn man har. Vi må ha jenter og gutter, heterofile og homofile, etnisk norsk ungdom og flerkulturell ungdom for å være en så bred organisasjon som AUF bør være.

Når yrkesfagelever utgjør halvparten av elevmassen, burde de også utgjøre halvparten av medlemsmassen vår. Det gjør de ikke i dag – og da har vi en inkluderingsjobb å gjøre!

Inkludering er å ta folk på alvor

Kanskje den viktigste inkluderinga jeg har bidratt til som nestleder i 4 år, har vært å bruke tid sammen med medlemmene i AUF. For meg er inkludering at de øverste tillitsvalgte ikke bare sitter på kontoret på Youngstorget, men at vi er ute i organisasjonen vår. De viktigste møtene for meg er ikke sentralstyremøtene i AUF. Det er lokallagsmøtene i AUF. Men inkludering er også å ta medlemmene på alvor. Det er å la alle de over 100 lokallaga våre få tilliten og ansvaret for å hjelpe AUF-lederen og resten av AUF-sentralt med å få politisk gjennomslag.

Vi må bli flinkere til å bruke makten som finnes i laga til å påvirke partiet. Det har jeg skrevet om her. Da er det i praksis lokallaga som forandrer verden, det blir ikke bare noe vi sier!

Inkludering er å gi rom for ulike meninger

Inkludering er at ungdom som er ulike får være med. Men det er også å gi rom for ulike meninger – om politiske saker og om personvalg. Vi bør bli flinkere på å gi rom for de som mener noe annet enn oss.

De organisasjonene der et knapt flertall bestemmer alt er ikke organisasjoner i harmoni. Jeg tror på et AUF som inkluderer bredt. Der ingen lokallag eller fylkeslag føler seg som B-lag, men der alle er A-lag. Det krever mye av AUF-sentralt; alle landsdeler skal bli tatt på alvor, prioriteres og inkluderes. Noen få fylkeslag skal ikke ha enerett på utvalg og komiteer som settes ned. De som møter opp og gjør jobben grundig, men som kanskje ikke stikker seg mest fram skal ses på som like viktige og verdifulle, som de som rocker talerstolen.

Inkludering er som sosialdemokratiet – en prosess som aldri tar slutt. Inkludering er heller ikke bare en festtale. Det er hard jobbing for en organisasjon der alle føler seg hjemme hver eneste dag.

Vår nye internasjonale kampsak

Har du lyst til å bli med meg i kampen for å forandre hvordan krig utkjempes og redde tusenvis av liv? Mandagen etter landsmøtet starter arbeidet med å få gjennomslag for kravene i det nye internasjonale programmet. Ett av kravene er å jobbe for en internasjonal avtale som forbyr eksplosiver i urbane strøk. Sagt på en enkel måte; Vi vil at verden skal forby eksplosiver i områder der det bor mange mennesker.

Les mer…