Viser arkivet for stikkord frp

Derfor anmeldte jeg Tybring-Gjedde

Debattinnlegg på trykk i Dagbladet fredag 10.juni

Ekstreme utspill fra Fremskrittspartiet om innvandrere er et sikkert tegn på at valgkampen nærmer seg. Det slår aldri feil, heller ikke i år. Denne våren har det særlig vært stortingspolitikerne Christian Tybring-Gjedde og Per Willy Amundsen som har gjort seg spesielt bemerket. Førstnevnte med påstander om at “innvandrergutter blir hissigere enn norske”, og sistnevnte med utsagn om at muslimer har lavere arbeidsmoral enn andre. Dette ikke bare grenser til rasisme. Det er rasisme.

Tenk bare hvordan vi instinktiv ville ha reagert dersom ordet “muslim” og “innvandrer” hadde vært byttet ut med ordet “jøde” i disse utspillene. Da ville ingen ha vært i tvil om at vi hadde med antisemittisme å gjøre. På samme måte kan det være liten tvil om at vi her står overfor en beslektet form for rasistisk tenkning, såkalt kulturrasisme: Der man før påstod at hudfarge eller gener var nært forbundet med negative egenskaper hos grupper og individer, har man nå byttet ut hudfarge og gener med det som omtales som kultur og religion.

Fremskrittspartiet har i det siste slitt på meningsmålingene, og da hentes alltid rasismen og fremmedfrykten fram. De søker bevisst å skape konflikt og konstruere skiller mellom folk i det norske samfunnet, for så å kunne spille politisk mynt på det. Den retorikken Frp fører er uansvarlig og fullstendig uverdig et parti med ambisjoner om makt. Det er oppskriften på et samfunn preget av mindre samhold, større kløfter, mer mistenksomhet og utrygghet. Det er oppskriften på et samfunn som vil være mindre trivelig å bo i, rett og slett.

Den ekstreme høyresiden er på frammarsj i Europa, og Frp leker med en potensielt og historisk sett svært farlig ild. Vi i AUF krever en rasismefri valgkamp, og vil gjøre alt for å stoppe høyreekstreme ytringer fra enkelte stortingspolitikere.

Derfor har jeg gått til det skritt å anmelde Tybring-Gjedde for brudd på straffelovens rasismebestemmelser. Loven forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer basert på nasjonal eller etnisk opprinnelse. Dette er samtidig et signal fra oss i AUF om at Frp skal ikke slippe billig unna med rasismeleflingen. Ikke nå, ikke i valgkampen. Ikke noen gang. Flere, blant annet i Høyre har angrepet anmeldelsen og kalt den knebling av ytringsfriheten. Nå har det ikke akkurat blitt mindre debatt etter anmeldelsen, og vi møter gjerne FrP til debatt om innvandring og integrering, men krever at den foregår på anstendig måte. Det er dessuten et paradoks at Høyre synes det er verre å anmelde rasistiske uttalelser, enn at deres politiske venner i FrP kommer med rasistiske uttalelser.

AUF vil ta et oppgjør med FrPs forsøk på skape og forsterke konflikter mellom individer og grupper i det norske samfunnet. Det er ikke greit å spille på frykt og fordommer for å mele sin egen politiske kake. Norge skal være ett samfunnsfellesskap. Det flerkulturelle Norge er som ethvert samfunn ikke uten utfordringer og dilemmaer, men det kan ikke velges bort. Vi er alle i samme båt og vi må derfor jobbe sammen for det felles beste. Derfor må også valgkampen handle om samarbeid og samhold, ikke fordommer, frykt og splittelse. Det er AUFs ambisjon.