Viser arkivet for stikkord håndvåpen

Vår nye internasjonale kampsak

Har du lyst til å bli med meg i kampen for å forandre hvordan krig utkjempes og redde tusenvis av liv? Mandagen etter landsmøtet starter arbeidet med å få gjennomslag for kravene i det nye internasjonale programmet. Ett av kravene er å jobbe for en internasjonal avtale som forbyr eksplosiver i urbane strøk. Sagt på en enkel måte; Vi vil at verden skal forby eksplosiver i områder der det bor mange mennesker.

Les mer…