Viser arkivet for stikkord høyre

Lekefeministene

Høyre har begynt å engasjere seg mer i likestillingsspørsmål. Med Julie Voldberg i spissen, kaller de seg for borgerlige feminister. De kunne likegodt kalt seg for lekefeminister. Regel nummer en i politikk er at det ikke holder å være for noe, man må gjøre aktive grep for å oppnå målene sine. Det holder ikke å være for likestilling som Høyre sier de er, når de er imot alle progressive tiltak for å skape et reelt likestilt samfunn.

AUFs landsmøte vedtok i oktober 2010 at vi skulle løfte likestilling og inkludering opp som et av AUFs fire politiske målområder. Det forplikter oss også! Vi må jobbe med likestilling internt i AUF, og vi skal ha den beste og mest nytenkende likestillingspolitikken. Den nye AUF-generasjonen er mer enn nok klare til å revitalisere likestillingsengasjementet i det norske folk. AUF jobber for eksempel for å todele foreldrepermisjonen. Det har allerede skapt masse debatt.

I dag vedtar Stortinget å utvide pappakvoten i foreldrepermisjonen fra 10-12 uker. Et stort løft for et reelt likestilt samfunn. Og det kunne aldri skjedd under en borgerlig regjering. Fordi forskjellen i likestillingspolitikken mellom AUF/de rødgrønne og høyresiden er slående.

Under dekke av ordet valgfrihet vil Høyres kvinneforum ta vekk pappakvoten i foreldrepermisjonen. Ottar og andre radikale kvinnegrupper vil heller ikke gi mer tid til pappa. Jeg synes det er flaut for Høyres kvinneforum og Ottar at de har funnet hverandre i en politisk sak. Spesielt fordi de nå står for er en utrolig gammeldags og likestillingsfiendtlig politikk. Vi veit at likestilling ikke skjer av seg sjøl, vi veit at noen må gå foran. Så når AUF-landsmøtet i fjor vedtok at vi på sikt vil todele foreldrepermisjonen, så er det fordi vi veit at likestilling i praksis krever politikere som tør. Vi tør å fatte politiske vedtak som gir pappaene mer tid med barna sine og som gjør det lettere for mammaene i arbeidslivet. Alle er for like muligheter for menn og kvinner. Men vi skjønner at det ikke holder å være for. Man må gjøre noe med det.

Når lønnsgapet mellom kvinner og menn øker ved fødsel, når det fortsatt i 2010 er normen at kvinnene er hovedomsorgspersonen for barn, så må vi ta grep. Så beskjeden fra AUF til Høyrekvinnene er; dere kan ikke likestilling, dere vil ikke ha likestilling, og skal aldri få styre likestillingspolitikken i Norge.

Lekefeministene i Høyre kan mene. Den rødgrønne regjeringen gjør Norge mer likestilt.