Viser arkivet for stikkord inkludering

Et inkluderende AUF

Denne helga gleder jeg meg til å være sammen med AUFere fra mange fylker på AUFs inkluderingskonferanse.

Ungdom i Norge har forskjellige interesser, foreldrene våre har ulik størrelse på bankkontoen, vi tar ulik utdanning og heier på ulike fotballag. AUF og Arbeiderpartiet har hatt stor oppslutning, også fordi vi har medlemmer som utgjør tverrsnittet av befolkninga. Når vi har medlemmer med ulik bakgrunn, lager vi også en bedre politikk for alle ungdom.

Inkludering er en variert medlemsmasse

Inkludering er å verve nye medlemmer på ulike arenaer. Det er å gjøre AUF til et sted hvor man har lyst å engasjere seg, uansett hvilken bakgrunn man har. Vi må ha jenter og gutter, heterofile og homofile, etnisk norsk ungdom og flerkulturell ungdom for å være en så bred organisasjon som AUF bør være.

Når yrkesfagelever utgjør halvparten av elevmassen, burde de også utgjøre halvparten av medlemsmassen vår. Det gjør de ikke i dag – og da har vi en inkluderingsjobb å gjøre!

Inkludering er å ta folk på alvor

Kanskje den viktigste inkluderinga jeg har bidratt til som nestleder i 4 år, har vært å bruke tid sammen med medlemmene i AUF. For meg er inkludering at de øverste tillitsvalgte ikke bare sitter på kontoret på Youngstorget, men at vi er ute i organisasjonen vår. De viktigste møtene for meg er ikke sentralstyremøtene i AUF. Det er lokallagsmøtene i AUF. Men inkludering er også å ta medlemmene på alvor. Det er å la alle de over 100 lokallaga våre få tilliten og ansvaret for å hjelpe AUF-lederen og resten av AUF-sentralt med å få politisk gjennomslag.

Vi må bli flinkere til å bruke makten som finnes i laga til å påvirke partiet. Det har jeg skrevet om her. Da er det i praksis lokallaga som forandrer verden, det blir ikke bare noe vi sier!

Inkludering er å gi rom for ulike meninger

Inkludering er at ungdom som er ulike får være med. Men det er også å gi rom for ulike meninger – om politiske saker og om personvalg. Vi bør bli flinkere på å gi rom for de som mener noe annet enn oss.

De organisasjonene der et knapt flertall bestemmer alt er ikke organisasjoner i harmoni. Jeg tror på et AUF som inkluderer bredt. Der ingen lokallag eller fylkeslag føler seg som B-lag, men der alle er A-lag. Det krever mye av AUF-sentralt; alle landsdeler skal bli tatt på alvor, prioriteres og inkluderes. Noen få fylkeslag skal ikke ha enerett på utvalg og komiteer som settes ned. De som møter opp og gjør jobben grundig, men som kanskje ikke stikker seg mest fram skal ses på som like viktige og verdifulle, som de som rocker talerstolen.

Inkludering er som sosialdemokratiet – en prosess som aldri tar slutt. Inkludering er heller ikke bare en festtale. Det er hard jobbing for en organisasjon der alle føler seg hjemme hver eneste dag.