Viser arkivet for stikkord oljesand

Få inn miljøaktivister i Statoil-styret!

I dag er det generalforsamling i Statoil, som blant annet skal ta stilling til Oljesand-prosjektet i Canada. En allianse av Greenpeace, WWF og andre organisasjoner, blant annet AUF krever at Statoil avslutter det ekstremt miljøfiendtlige prosjektet. Statoil-styret, som tok avgjørelsen om å gå inn i oljesand i utgangspunktet, har ikke overraskende foreslått å avvise forslaget. Og da blir det nok dessverre sånn. Derfor er det på tide å tenke nytt rundt statlig eierskap.

AUF mener det er veldig positivt med et sterkt statlig eierskap i viktige bedrifter som Statoil. Men statlig eierskap må bidra til mer enn at hovedkontoret fortsatt blir i Norge. Det må også bidra til andre samfunnsmessige positive ting. Vi hadde aldri akseptert at store norske selskaper i utlandet bidro til grovt barnearbeid. De få gangene slike ting har blitt avdekket har det umiddelbart blitt ryddet opp. Men oljesandprosjektet overlever hver kritisk debatt selvom det er et overgrep mot kloden vår.

Regjeringen og et bredt flertall på Stortinget har gjort det klart at de ikke ønsker å detaljstyre prosjekter i selskaper hvor staten eier aksjer. Selvom de fleste nok er imot oljesandprosjektet, ønsker de ikke å bruke sin innflytelse til å si nei, fordi da vil det være naturlig å gjøre det også neste gang et kontroversielt prosjekt dukker opp. Det er styret i selskapene som må ta slike avgjørelser sier de. Da får vi også velge et styre som har vett nok til å si nei til oljesand.

Derfor er det på tide med et bedre sammensatt Statoil-styre, hvor det sitter folk som har en annen bakgrunn enn fra oljeindustrien, og som kanskje først og fremst har et engasjement for klima og miljø, framfor størst mulig overskudd. Vi trenger folk som Fredric Hauge og Petter Stordalen i Statoil-styret så noen kan lage klimabråk når resten av gjengen kun ser økonomien.

Det er nok for seint for regjeringen å få inn miljøkrigerne i styret på dagens generalforsamling. Men det er en ny sjanse neste år, da bør det skje endringer.