Viser arkivet for stikkord politikk

Få inn miljøaktivister i Statoil-styret!

I dag er det generalforsamling i Statoil, som blant annet skal ta stilling til Oljesand-prosjektet i Canada. En allianse av Greenpeace, WWF og andre organisasjoner, blant annet AUF krever at Statoil avslutter det ekstremt miljøfiendtlige prosjektet. Statoil-styret, som tok avgjørelsen om å gå inn i oljesand i utgangspunktet, har ikke overraskende foreslått å avvise forslaget. Og da blir det nok dessverre sånn. Derfor er det på tide å tenke nytt rundt statlig eierskap.

AUF mener det er veldig positivt med et sterkt statlig eierskap i viktige bedrifter som Statoil. Men statlig eierskap må bidra til mer enn at hovedkontoret fortsatt blir i Norge. Det må også bidra til andre samfunnsmessige positive ting. Vi hadde aldri akseptert at store norske selskaper i utlandet bidro til grovt barnearbeid. De få gangene slike ting har blitt avdekket har det umiddelbart blitt ryddet opp. Men oljesandprosjektet overlever hver kritisk debatt selvom det er et overgrep mot kloden vår.

Regjeringen og et bredt flertall på Stortinget har gjort det klart at de ikke ønsker å detaljstyre prosjekter i selskaper hvor staten eier aksjer. Selvom de fleste nok er imot oljesandprosjektet, ønsker de ikke å bruke sin innflytelse til å si nei, fordi da vil det være naturlig å gjøre det også neste gang et kontroversielt prosjekt dukker opp. Det er styret i selskapene som må ta slike avgjørelser sier de. Da får vi også velge et styre som har vett nok til å si nei til oljesand.

Derfor er det på tide med et bedre sammensatt Statoil-styre, hvor det sitter folk som har en annen bakgrunn enn fra oljeindustrien, og som kanskje først og fremst har et engasjement for klima og miljø, framfor størst mulig overskudd. Vi trenger folk som Fredric Hauge og Petter Stordalen i Statoil-styret så noen kan lage klimabråk når resten av gjengen kun ser økonomien.

Det er nok for seint for regjeringen å få inn miljøkrigerne i styret på dagens generalforsamling. Men det er en ny sjanse neste år, da bør det skje endringer.

AUFs bussturne starter i dag!

AUF er klar for valgkamp og i dag starter vår bussturne i Hammerfest som skal ta oss (og den freshe valgkampbussen vår) fra Finnmark i nord, innom alle landets fylker og til Youngstorget i Oslo hvor turneen avsluttes i juni. I over en måned skal AUF besøke små og store steder, ha aksjoner og temamøter, starte opp nye lokallag, og spre vårt valgkampbudskap. Bussturneen gir AUF og Arbeiderpartiet et utrolig godt utgangspunkt før den intensive valgkampen setter i gang.

Vi satser spesielt på kommunene som har 16-årig stemmerett, og skal besøke nesten alle disse kommunene. Tilsammen skal vi innom samtlige 19 fylker og over 50 kommuner og tettsteder. Det må være den største mobiliseringen fra noe parti eller ungdomsparti i år.

Rødt mot blått

Målet med bussturneen er å få engasjert enda flere ungdommer og å få ut AUFs valgkampbudskap. Vi skal sørge for at flest mulig bor i en kommune styrt av Arbeiderpartiet etter valget den 12.september.

Hundrevis av AUFere kommer til å delta på årets bussturne og det kommer til å synes godt i lokalsamfunnene. Har du også lyst til å delta på årets bussturne? Følg med på auf.no for mer informasjon!

På tide med en fornybar revolusjon!

Når høstvinden kommer ulende rundt hushjørnene vil vi få en ny debatt i Norge, om strømpriser, tomme reserver og dårlig kapasitet i kraftnettet. Vi har en forbrukskrise i Norge. Samtidig vet vi at det bor flere hundre millioner mennesker i verden som vil få innlagt strøm for første gang i årene som kommer.

Jeg mener Norge må være med å ta ansvar for at framtidas energibehov dekkes av grønne energikilder, ikke olje, gass eller kull. Norge sitter, gjennom vår kompetanse og økonomiske muskler, på muligheten til å bli en helt i verden ñ ved å finne teknologier og peke på løsninger andre land kan adoptere.

Les mer om mine forslag til en fornybar revolusjon

Fem løfter for et sterkere AUF

Grunnen til at jeg ønsker å bli leder i AUF er fordi jeg mener vi kan skape et AUF som er sterkt nok til å forandre framtida. Fordi jeg vil være en leder som gjør mer enn bare å blogge, bruke store ord eller komme med vage utsagn lanserer jeg i dag fem konkrete løfter som jeg skal oppfylle om jeg blir valgt til leder.

Les mine løfter